General Paul Hansen Birch grunnlegger redningsanstalten på Grønland i Kristiania i 1841. Han er hyllet som Kristianias filantropiske ildsjel. Han hadde sammen med snekkermester Jacobsen og Cancellieraadinde Stine Ass startet et barneasyl allerede et par år tidligere.

Etter at institusjonen hadde eksistert først i gård nr.28 på Grønland, seinere i Munkedamsveien og til sist på Risebro i Ullensaker under forskjellige men ikke navngitte forstandere, ble

Cand. theol. Peter Bernhard Helgeby tilsatt som forstander i 1875. Han var 29 år gammel, født på Nes på Hedmark, og ferdig utdannet prest. Trolig var det cand. theol. Helgebys lokale kjennskap til heimbygda, som gjorde at Direksjonen for Opdragelsesanstalten Toftes Gave valgte å kjøpe gården Nedre Sund på Helgøya i 1876, for å flytte virksomheten hit fra Risebro i desember 1877. Helgeby ble fra 1880 klokker og lærer ved Akershus Straffeanstalt. Senere ble han prest.

Cand. theol. Einar Borchgrevink er sønn til sognepresten på Nes. Han tar 31 år gammel over forstanderjobben etter Helgeby i 1880. Borchgrevink bestyrer Toftes Gave i perioden 1880 – 1883. Han søker seg så videre som sogneprest. Anstaltens tredje bestyrer siden oppstarten på Helgøya i 1877 er

Mikkel Jacobsen Gaalaas er fra Furnes. Han er 38 år gammel og har lærerutdannelse. Gaalaas bestyrer anstalten fra 1883 –1890. Da blir han ansatt som vaktmester ved Gjøvik Distriktsfengsel.  Etter Gaalaas var det flere teologer som søkte forstanderstillingen, men da erfaringen var at disse snart ville forsvinne til prestestillinger, valgte direksjonen å ansette

Nils Nilsen Navelsaker. Han er 40 år gammel, født i Hornindal. Navelsaker er seminarist fra Stord seminarium, han er reserveoffiser og har tidligere vært lærer og husfar ved Waisenhuset i Kristiania. Navelsaker står i stillingen til sin død 23 år senere i 1913. Han kommer i sterk grad til å prege institusjonen i denne perioden. Etter Navelsakers død blir ledelsen av guttehjemmet og gårdsdrifta delt.

Rolf Julius Angen blir forstander i 1913 – 1916. Han har lærerutdannelse, og blir senere bestyrer av Bastøy guttehjem. Så kommer det en ny teolog

Trygve Skallerud. Han har vært lærer ved Botsfengselet. Han er forstander fra 1916 til 1919. Senere blir han prest på Opstad Tvangsarbeidsanstalt.

Andreas Aarvold som er lærer tar over forstanderstillingen fra 1919 til 1923. Han blir så klokker og kirkeverge i Sandefjord. Nå velger direksjonen den utradisjonelle løsningen å tilsette mannen som har bestyrt gårdsdrifta siden Navelsakers død i 1913, nemlig

Robert Gottfrid Schwenche som forstander for guttehjemmet Toftes Gave. Schwenche er fra Hamar, han er utdannet landbrukskandidat. Han kommer til å bestyre guttehjemmet til det blir lagt ned i 1949. Det vil si den lengste perioden i institusjonens historie.

Per Olstad blir ansatt som bestyrer for gardsbruket på Toftes Gave i 1941. Fra 1952 til 1988 har han forpaktet jordbrukseiendommen mens Toftes Gave først var såkalt åndsvakeinstitusjon og senere sentralinstitusjon i helsevern for psykisk utviklingshemmede for Oslo Kommune.

Fra 1989 var jorda på garden forpaktet bort. I 2001 gjorde daværende eier Ringsaker kommune et makeskifte der eiendommen Sund nedre ble makeskiftet mot en sentralt beliggende gard i Brumunddal der kommunen seinere har bygd nytt sjukehjem (Tømmerli bo- og aktivitetssenter).

 

Kilder:

Nes Bygdebok. E. Holtans artikkel om Toftes Gave
Nes Bygdebok Andre bind, del 1 G.nr. 550 Sund nedre.