Veggskriblerier

Her er noen sitater fra stabbursveggene på Sund. Hele denne ”veggavisen” burde ha vært dokumentert. Utvalget er noen få av de hundrevis av skriblerier som er bevart rundt på veggene der.

 
Willy Halvorsen kom til Sund den 10/1 – 44. Reiser når tiden kommer.  

Presten og Labben er gode Mjøltryner.

Jaabæk og Grauten er nogle gode skiønne gutter der aldrig  skilles fra hverandre.

Jaabæk Nr. 22 af Skien kom til Sund 24.08.90 (?) og haaber  om ett aars Tid at faa sin Frihed igjen.  De er kraft de Gutter.

Skrevet Mandag 1.Juli –99.

Nils Forslund kom til Sund. Den der komme til dette Sted……

Sigvart H. Hansen nr. 86 med tilnavnet Væggelusa af Drammen kom til Sund 1890 og haaber om 8 aar at faa sin Frihed.

Karl Dreng Kragerø 26/5 –88.

15/7 – 1910  kom Aleksander Olsen til Sund, men Gud ved naar jeg kommer ud igjen.

Johan Fredrik Reiersen.  No 122   1893.

Kristiania Einar Midhus.

Villy Olsen kom til Sund den 12/3 1940.

Sigvart Hansen af Drammen kom til Sund 4/11 1890. Hurra for de gutter.

Reiser ut dommedag……

Sigurd Aune kom til Sund 15/3 –38. Reiser ut 1942. Kommer igjen 1945.

Morderen nr. 80 -  10 dager at.

In med den Radkatten.