Mer om Toftes Gave

Vil du lese mer?

Aktuell litteratur:

Yngvar Ustvedt: Djeveløya i Oslofjorden, Cappelen 2000

Harald Thuen: I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsessiskurs 1820-1900. Eksempelet Toftes Gave. (Doktorgradsavhandling) Kom ut høsten 2001.

Harald Thuen: «En gang Toftebarn - alltid Toftebarn?» BARN nr.2/85

Harald Thuen: «Oppdragelse eller straff?» artikkel i Aasen & Telhaug: «Takten, takten, pass på takten». Studier i den offentlige oppdragelses historie. Oslo 1992.

Mikael Stolpe: «Under loven» Olaf Norlis forlag 1907 *

E. Holtan og B. Ribsskog: Toftes Gave 100 år. Hamar 1943

W. M. Hansen: Omsorgen for barn og unge med atferdsvansker i tidsrommet 1900 til 1950/60 - med særlig vekt på skolehjemmenes virksomhet. Hovedoppgave ved UiO 1985.

O. Haande: Jeg var en Bastøygutt. Oslo 1952

H. Asbjørnsen: Om livet og behandlingen blant 150 straffanger paa Toftes Gave. Uhyggelige afsløringer. Vikersund 1905.

Årsberetninger for Toftes Gave 1862 - 1949. Statsarkivet, Hamar / byarkivet, Oslo kommune

Elevprotokoller/elevarkiv Toftes Gave, Statsarkivet

Bernhard Stokke: «Vi rømmer i natt» 1932, «På livet løs» 1933, «Hvor er Willy?» 1935, «På spor etter Willy» 1936.**

Bjørn Bjørnsen: En mann kalt Gulosten. Oslo 1968. ***

Anne Berit Sandvik: Kampen om barna: Personer av taterslekt……………      1999

* Mikael Stolpe er pseudonym for Bjørn Evje, som var ansatt som husfar(lærer) på Bastøya. Boka ble skrevet i all hemmelighet, basert på egne opplevelser og samtaler med guttene. Boka vakte mye oppstyr, og var sterkt medvirkende til at både Bastøya og Toftes Gave ble satt under offentlig gransking i 1907/1908.

** Barnebokforfatteren Bernhard Stokke ……………….  Han har skrevet fire bøker om Willy, som ble sendt på skolehjem. Bøkene er preget av et optimistisk syn; med kjærlighet og fast hånd kan alle komme på rett kjøl igjen.

*** Gulosten ble kjent for sin innsats under andre verdenskrig. Han var en småkriminell eventyrer, og i biografien forteller han om åra på Toftes Gave og Bastøya.